Oefenperiode - praktische en theoretische toetsing-, diplomering en registratie.


Voor deze opleiding geldt: oefening baart kunst. Na de drie opleidingsdagen start, indien gewenst, de toetsing en praktijkperiode.

Het doel van de praktijkperiode als onderdeel van de opleiding tot erkend Jassentechniek - Healing therapeut is inzicht krijgen in en toetsing van de theoretische kennis en praktische vaardigheden alsook de professionele attitude van de therapeut in opleiding.


Deze toetsing (niet verplicht) wordt aanbevolen wanneer je beroepsmatig wilt gaan werken met de Jassentechniek Healing en als zodanig geregistreerd wilt worden en gebeurt door het inleveren van twee casussen en het beantwoorden van de algemene vragenlijst.
Deze mag je - in je eigen tempo - thuis maken. Jouw docent beoordeelt de casussen met een voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende beoordeling krijg je feedback en kun je de betreffende casus aanpassen om alsnog een voldoende te krijgen. Er zijn tien algemene vragen.


Voor elke vraag krijg je maximaal tien punten. Je hebt 65 punten nodig om dit gedeelte met een voldoende af te sluiten. Bij een beoordeling minder dan 65 punten krijg je de gelegenheid de betreffende vragen opnieuw te beantwoorden.

Is uiteindelijk alles voldoende dan krijg je je diploma en ben je erkend Jassentechniek - Healing therapeut. Na diplomering krijg je tevens - indien gewenst - een vermelding in het landelijk Jassentechniek - Healing therapeutenregister.


Door het volgen van één jaarlijkse oefen - en terugkomdag houd je je kennis en vaardigheden op niveau en behoud je je registratie. Kosten voor deze oefen - en terugkomdag zijn €98,-